[ML] [Tạm ngưng]Hức hức hức, bảo bảo trong lòng khổ

Hức hức hức, bảo bảo trong lòng khổ

Tác giả : Vân Thượng Gia Tử.

Thể loại : Đam mỹ, đoản văn, cổ trang, cường cường, ngạo kiều táo bạo xui xẻo công x si tình ôn nhu Bá Vương thụ, thụ sủng công, HE.

Độ dài : 40 chương, khoảng 23000 từ.

Nguồn raw : wp Lâm Phong.

Tiến độ : Đang tiến hành.

Editor : Lăng Vân.

——–

Nhử mồi :

Tiểu công tuy rằng phong lưu phóng đãng, nhưng tuyệt đối không cần Bá Vương.

Ngạo kiều táo bạo xui xẻo công x Si tình ôn nhu Bá Vương thụ.

Tiểu công bày tỏ : No no no, thụ như vậy ta không x ta không x….

Thụ sủng công.

———

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 

Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23

Advertisements